Vanliga frågor och svar

Du får ett pris beroende på vad ditt gods väger. Det finns en minimikostnad och därefter tre brytpunkter: Gods med vikt från 0 till 44 kilo, från 45 till 99 kilo, och över 100 kilo. Det tillkommer även en hanteringsavgift.

Du kan skicka dina personliga saker från din dörr i Sverige till fritt ankommet flygplats (fritt ankommet innebär att personen som står som mottagare måste tulla in/hämta ut godset själv eller genom eget ombud, samt betala eventuella kostnader som tillkommer för tull/hantering/förvaring på terminalen).

Du får all information av oss. När du lämnar ditt gods hos oss eller vi hämtar det hos dig kontrollerar vi måtten och vikten. Sedan bokar vi transporten med flygbolaget och producerar en AWB (ett fraktdokument). Dokumentet innehåller aktuella flighter samt ett AWB-nummer, som är det nummer som vi märker ditt gods med och som blir ditt gods identifikationsnummer.

Vilka kostnader och tullregler som gäller är olika från land till land. Mottagaren av godset behöver kontakta det egna landets fraktterminal/tullmyndighet för att få information om detta.

Självklart kan du skicka ditt gods med din egen flight. Tänk dock på att passagerarnas bagage hanteras direkt medan det kan ta upp till tolv timmar innan frakten är lossad och registrerad beroende på destination/flygplats.

Godset kan packas i flyttkartonger/väskor som ska vara ordentligt stängda. Märk dem med både ditt och mottagarens namn och era adresser. Om du har större gods kan du naturligtvis även packa det på en pall och plasta in det.

Generellt kan godset förvaras på terminalen avgiftsfritt i två dagar efter ankomstdagen. Det gäller på de flesta flygplatser men stora variationer förekommer, så kontrollera detta med terminalen i mottagarlandet.

Ja, i stort sett. Men det inte är tillåtet enligt gällande IATA-regler att packa ner någonting innehållande brandfarlig vätska eller gas bland personliga tillhörigheter. Det är ej heller tillåtet att packa ner någonting som har formen av en sprayflaska (exempelvis hårspray, färgspray, raklödder och luftreningsspray). Du får inte heller packa ner någon motordel som det tidigare har varit bensin eller olja i, eller batterier (såsom bilbatterier och litiumbatterier).

Fraktterminalen, som hanterar lasten åt det flygbolag som ditt gods har fraktats med, meddelar mottagaren. Mottagaren kan sedan komma för att tulla in och hämta ut godset.

Det kan hända att din försändelse inte kommer fram med den bokade flighten på grund av oförutsedda händelser inom flyget. Det kan handla om tekniska fel, motvind, byte av flygplanstyp och inställda flighter. I sådana fall blir sändningen ombokad till nästa möjliga flight.

Vi ordnar transport så fort som möjligt, men rekommenderar dig att ha två veckors framförhållning.

När godset är överlämnat till oss ansvarar vi för det enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser för Transport, Spedition och Lagring (senaste utgåvan) som grund till dess det är överlämnat till och accepterat av respektive flygbolag på Arlanda. Efter detta gäller ”Conditions of contract” (vänligen se bestämmelserna som är tryckta på baksidan av fraktsedeln).
Alla speditionsuppdrag utförs med Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser för Transport, Spedition och Lagring (senaste utgåvan) som grund. Därmed har vi rätt att begränsa vårt ansvar och uttaga samtliga förfallna fordringar genom försäljning av egendom under vår kontroll. I dessa bestämmelser framgår också att Active Air Cargo ersätter dig med upp till 90 SEK per kilo vid förlust/skada av ditt gods.
Flygbolagen har en ansvarsbegränsning som ersätter dig med upp till motsvarande 20 US-dollar per kilo vid förlust. Det går inte att försäkra personliga effekter mot dolda skador eftersom flygbolaget aldrig kan veta om det nerpackade godset var trasigt från början.